بررسی علل حرمت شراب در قرآن و علم
52 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی دو فصلنامه « قرآن و علم»
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«شراب و شرابخواری» در چهار مرحله در قرآن کریم تحریم شده است و مسلمانان همواره از آن پرهیز کرده‌اند. در عین حال در بسیاری از کشورها بازار شراب فروشی و شرابخواری رایج است. در این نوشتار، پس از اشاره اجمالی به ویژگی¬ شرابهای بهشتی و جهنمی و احکام مربوط به آن، اشاره‌ای به برخی روایات وارده در این زمینه، امراض و بیماری‌هایی که در اثر خوردن شراب گریبان‌گیر انسان می‌شود، به تفصیل آمده است. و تلاش شده جدیدترین دستاوردهای علمی و یافته‌های روز دنیا در این زمینه گردآوری گردد. واژگان کلیدی: قرآن، شراب، الکل، نوشیدنی حرام، اعجاز تشریعی.